Dit hebben we al gedaan

Bloemrijke akkerranden 2019

Nieuwstadt, 5 maart 2019

Bloeiende bermen: een fleurige gedekte tafel! Doe mee met Plattelandscoöperatie en Stichting IKL voor een bloeiend en insectenrijk 2019 in de gemeente Gennep!

Stichting IKL en de Plattelandscoöperatie slaan ook dit jaar de handen ineen om het buitengebied van de gemeente Gennep landschappelijk te verfraaien.

Gezien het grote succes van de afgelopen jaren, wordt ook dit jaar weer bloemzaad uitgegeven om bloemrijke (akker)randen in de gemeente Gennep te realiseren. Naast een kleurrijk en recreatief landschap levert een dergelijke rand een belangrijke bijdrage aan de vergroting van de biodiversiteit in het buitengebied. Vooral bloemrijke planten uit de streek herstellen mede de natuurlijke omgeving en zorgen voor voedsel, schuil- en nestgelegenheid voor diverse insecten (o.a. bijen en vlinders), vogels en kleine zoogdieren. Ook een ‘’uitgebloeide’’ strook is een zadenoase voor vele akkervogels.

Naast een bloemrijke akkerrand is het (uiteraard) ook mogelijk om een overhoekje in te zaaien met bloemzaad. Onze adviseur kan men hierover goed informeren. Mensen die een dergelijke bloeiende (akker)rand of overhoekje willen realiseren, kunnen zich tot 15 april 2019 via de site www.gennepbuiten.nl aanmelden voor de (gratis) levering van een bloemrijk mengsel. Samen met de Plattelandscoöperatie zorgt stichting IKL voor een gedegen advies en bloemzaad. Dit zaad kan eind april opgehaald worden, waarna dit gezaaid kan worden. In de zomermaanden worden deelnemers (en de omgeving) getrakteerd op een bloeiend lint door het landschap!

Aan dit initiatief zijn geen kosten verbonden. Deze worden gedragen door de gemeente Gennep.

Andere landschapsdromen voor de gemeente Gennep worden ook graag vernomen. Doorgeven van een landschapsdroom kan via www.gennepbuiten.nl. Stichting IKL en de Plattelandscoöperatie zorgen voor verdere stappen om de landschapsdroom te realiseren!

Al ruim 37 jaar zet stichting IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en cultureel erfgoed in Limburg. Samen met tal van partners en circa zevenduizend vrijwilligers is IKL in al die jaren uitgegroeid tot een uiterst belangrijke en waardevolle speler voor het behoud van onze waardevolle omgeving.

Contactpersoon: Mark Luijten, (046) 3030 542